Yik Keat e самоук фотограф од Сингапур. Инспириран од модерниот изглед на градот во којшто пораснал, од иновативноста на архитектурата со којашто е опкружен, Yik Keat во текот на две-три години создал колекција од прекрасни фотографии од Сингапур.

Уживајте!
 
Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-58919048b6d22__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190215f785__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589090e80a714__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589090fd79be8__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891906f94625__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891906bc449c__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190656755a__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891904146784__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-58919061f1b9e__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891901e6d1d1__880

image-588ef37b1588c__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190278157a__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891905b41808__880

image-588ef37b2eca9__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-58919012ae914__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190378dbb6__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891901562638__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891905e3d456__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190306601a__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5890910b4b634__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891902d314ee__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589090f74f043__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589190017c0cf__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891903e5f7ed__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5890910740d3c__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891902a91d94__880

image-588ef37b1f2ce__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5891903a7a5cb__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-589090f02240f__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-58909102ca042__880

image-588ef37b3be84__880

Incredible-views-of-the-country-that-leapt-from-the-third-world-to-the-first-within-one-generation-Singapore-5890923fe78ae__880