Minimal Begrade е фото-проект на српскиот фотограф Мирко Нахмијаш. Фокусиран на т.н. социјалистичка архитектура во Белград, Мирко ги доловува своевидниот футуризам на градбите со минималистички, а, истовремено, комплексни фотографии.

Пред да преминете на фотките од овој одличен проект, прочитајте го краткото интервју со Мирко. Клик овде за интервјуто на српски.
 
Кажи ни малку за себе. Што те привлече да фотографираш социјалистичка архитектура во Белград?
Јас сум Мирко Нахмијаш, фотограф од Белград. Имам 33 години, а со фотографија се занимавам последниве 15 години. Го сакам Белград, тука сум роден и тука сум израснал. Преку фотографијата, која е моето средство за изразување, се обидувам да им го претставам пред другите, но и да му се заблагодарам за сè.
 

Во последно време многу уметници, особено фотографи, се концентрираат на социјалистичката архитектура низ Балканот. Кој е твојот став кон ова прашање?
Архитектурата на Балканот е импресивна и тоа што ја имаме како таква е голема привилегија. Таа треба да се искористи на што е можно повеќе начини. Потребно е повторно да се навратиме кон неа, да ја согледаме и да почнеме да ја почитуваме. Нејзината намена не е за да биде облепепувана со некакви си реклами.
 

Зошто мислиш дека сега е моментот кога повторно се навраќаме на оваа уметност?
Во уметноста сите периоди циклично се повторуваат. Се надевам дека е така и во архитектурата. Мило ми е што полека престанува модата на градење стаклени згради.
 

Дали би го прошрил проектот и за други градови низ Балканот?
Со големо задоволство би го проширил проектот и во другите градови на Балканот. За почеток планирам да ја фотографирам архитектурата низ градовите во Србија. Во тој случај ќе морам и да поработам на ново име. :)
 

Каква опрема користиш?
Користам Canon. За оваа серија најчесто го користев 6D + 24-105, а понекогаш и 16-35. Во прилог ви праќам и една заткулисна фотка.

Mirko
 

Сите фотографии од серијата се уникатни, но и унифицирани. Колку време посветуваш на нивна обработка?
Некои фотографии беа повеќе, а некои помалку проблематични. Од некои требаше да се отстранат реклами, гранки, крошни…

Серијата MinimalBelgrade настана зимава, па така крошните кои се преблиску засадени не ми задаваа многу проблеми.

Воглавно е правена селекција на небото, мала колор корекција и изострување. Небото е унифицирано за да може градбите да дојдат повеќе до израз и убаво да се вклопат во нечиj стан/канцеларија како серија на ѕид.
 

Зошто е важна обработката?
Пост продукцијата ми помага полесно да ја раскажам и да ја претставам идејата која сум замислил.
 

Неколку кратки совети за нашите фанови?
Им советувам континуитет, да бидат самокритични и да се посветат на некоја своја серија фотографии бидејќи сметам дека на тој начин најмногу ќе напредуваат.

 
cover

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-2__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-3__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-4__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-5__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-6__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-7__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-8__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-9__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-10__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-11__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-12__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-13__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-14__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-15__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-16__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-17__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-18__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-19__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-20__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-21__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-22__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-23__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-24__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-25__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-26__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-27__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-29__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-30__880

i-found-architecture-from-star-wars-in-belgrade-31__880

 
 
Кажи ни малку за себе. Што те привлече да фотографираш социјалистичка архитектура во Белград?
Ja sam Mirko Nahmijaš, fotograf iz Beograda. Imam 33 godine, a fotografijom se bavim poslednjih 15 godina.

Volim Beograd. U njemu sam rođen, u njemu sam odrastao. Fotografijom, mojim sredstvom izražavanja, pokušavam da ga predstavim drugima, ali i da mu zahvalim na svemu.
 

Во последно време многу уметници, особено фотографи, се концентрираат на социјалистичката архитектура низ Балканот. Кој е твојот став кон ова прашање?
Arhitektura na Balkanu je impresivna i velika je privilegija imati je kao takvu. Treba je iskoristii na što više načina. Potrеbno je da se osvrnemo, sagledamo je i počnemo da je poštujemo. Njena namena nije za lepljenje kojekakvih reklama.
 

Зошто мислиш дека сега е моментот кога повторно се навраќаме на оваа уметност?
Svi periodi u umetnosti se ciklično ponavljaju.. Nadam se da je tako i u arhitekturi. Drago mi je što polako prestaje moda građena staklenih zgrada.
 

Дали би го прошрил проектот и за други градови низ Балканот?
Vrlo rado bih proširio projekat i na ostale balkanske gradove. Za početak planiram da fotografišem arhitekturu u gradovima po Srbiji. U tom slučaju moram i da poradim na novom imenu. :)
 

Каква опрема користиш?
Koristim fotoaparat Canon. Za ovu seriju sam najčešće koristio 6D + 24-105, a ponekada i 16-35.
Prilažem i jednu fotku iza kulisa.

Mirko
 

Сите фотографии од серијата се уникатни, но и унифицирани. Колку време посветуваш на нивна обработка?
Neke fotografije su bile više, a druge manje problematične. Sa određenih je bilo potrebno ukloniti reklame, grane, krošnje..

Serija MinimalBelgrade je nastajala zimus, tako da krošnje koje su preblizu posađene nisu zadavale tolike probleme.

Uglavnom je rađena selekcija neba, blaga kolor korekcija i uoštravanje. Nebo je unificirano kako bi građevine što više došle do izražaja i lepo se uklopile u nečijem stanu/kancelariji kao serija na zidu.
 

Зошто е важна обработката?
Post produkcija mi pomaže da lakše ispričam i predstavim ideju koju sam zamislio.
 

Неколку кратки совети за нашите фанови?
Savetujem im kontinuitet, da budu samokritični i da se posvete nekoj svojoj seriji fotografija jer smatram će na taj način najviše napredovati.