Доколку би сакале да споделите нешто со нас – коментар, сугестија, комплимент – слободно направете го тоа. Ќе ни биде мило ако стапите во контакт со нас.

Исто така, би сакале да видиме што можете да направите со фотоапарат. Испратете ни линк до вашето портфолио – ќе го разгледаме и, во статија на нашиот блог, со задоволство ќе му ја преставиме на светот вашата брилијантност.

Со нетрпение го очекуваме вашето јавување.